Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ΠΜΣ "Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση" της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου επανδρώνεται από μια ομάδα επιστημόνων με εξειδίκευση στις Κλινικές Μελέτες και που έχουν ως κοινό σκοπό την εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που άπτονται στον Σχεδιασμό και την Εκτέλεση των Κλινικών Μελετών:

Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ

Προσκεκλημένοι Ομιλητές