Αρχική σελίδα » Νέα

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

25-04-2024 Προκήρυξη 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή...


08-09-2023 Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4899/16.09.2022, όπως...


03-05-2023 Προκήρυξη 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή...


19-10-2022 Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4899/16.09.2022, όπως...


21-06-2022 Παράταση προκήρυξης 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή...


03-05-2022 Προκήρυξη 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή...


08-10-2021 Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3387/10.08.2018, όπως...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 23