Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ και βιογραφικά

Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος

Διευθυντής του ΠΜΣ, Αιματολόγος, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Επίσης Επίτιμος Επίκουρος Καθηγητής στην Αιματολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Imperial College London στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και ιδιαίτερα η μελέτη της οστικής νόσου στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ). Επικεφαλής του Τμήματος Κλινικών Μελετών της Αιματολογικής-Ογκολογικής Μονάδας της Θεραπευτικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α. Έχει λάβει μέρος στις σημαντικότερες κλινικές δοκιμές με νέους παράγοντες στον τομέα του πολλαπλού μυελώματος. Προεδρεύει από κοινού στο Bone Subgroup του International Myeloma Working Group και του Guideline Subgroup του European Myeloma Network. Έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια όπως οι ετήσιες εκδηλώσεις των ASH (American Society of Hematology), ASCO (American Society of Clinical Oncology) & EHA (European Hematology Association), IMS (International Myeloma Society) και σε πολλές τοπικές συνεδριάσεις. Είναι reviewer σε περισσότερα από 50 ιατρικά περιοδικά και σε συνέδρια όπως το ASH, EHA & EBMT. Έχει δημοσιεύσει 665 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με 46.060 βιβλιογραφικές αναφορές (ISI/WoS) και h-index 101. Είναι βοηθός εκδότης (Associate Editor) του περιοδικού HemaSphere (επίσημο περιοδικό της ΕΗΑ) και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Haematologica. Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2132162846, e-mail: eterpos[at]med.uoa[dot]gr

Καθηγητής Ευστάθιος Καστρίτης

Ο Ευστάθιος Καστρίτης, είναι Καθηγητής Θεραπευτικής / Παθολογίας-Ογκολογίας στην Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (URL ιστοσελίδας ερευνητικής ομάδας: http://myeloma.med.uoa.gr/). Η ερευνητική επικέντρωση του κου Καστρίτη αφορά στην κλινική, μεταφραστική και βασική έρευνα στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, ιδιαίτερα στο πολλαπλούν μυέλωμα, την αμυλοείδωση, την Μακροσφαιριναιμία του Waldenström και άλλες μονοκλωνικές γαμμαπάθειες. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν στην καταγραφή και κατανόηση μηχανισμών αντοχής στην ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν θεραπείες που στοχεύουν τα Τ-λεμφοκύτταρα, την καταγραφή και κατανόηση των επιπλοκών της θεραπείας και της ανοσοπάρεσης των Τ λεμφοκυττάρων, στην κατανόηση των μηχανισμών της αμυλοειδογένεσης και της τοξικότητας του αμυλοειδούς και των προδρόμων πρωτεϊνών και στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αντοχής στο πολλαπλούν μυέλωμα. Η κλινική του έρευνα επικεντρώνεται στην  ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπειών για το πολλαπλούν μυέλωμα, την αμυελοείδωση και τις μονοκλωνικές γαμμαπάθειες με ιδιαίτερες εκδηλώσεις από το νεφρό , το δέρμα το περιφερικό νευρικό σύστημα κ.α. Είναι συγγραφέας σε >400 επιστημονικές εργασίες που έχουν λάβει >32000 βιβλιογραφικές αναφορές και h-index= 76 (Google scholar, 28/11/2022). Το ερευνητικό του έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ (TRANSCAN, HORIZON) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.  Έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε >30  διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Journal of Clinical Oncology, Lancet, Lancet Haematology, Lancet Oncology, Blood, Blood Cancer Journal, Leukemia, Amyloid κ.α ), μέλος σε επιτροπές κρίσεων ερευνητικών προγραμμάτων διεθνών και εθνικών (Γαλλία, Ελβετία) χρηματοδοτικών οργανισμών. Ο κ. Καστρίτης διδάσκει το μάθημα της Θεραπευτικής  και το μάθημα της Παθολογίας 3μήνου σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και μαθήματα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ΕΚΠΑ.

Καθηγήτρια Φλώρα Ζαγουρή

Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγήτρια στη Θεραπευτική κλινική της Ιατρικής σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή Αθηνών το 2003, ολοκλήρωσε την ειδικότητά της στην Παθολογική Ογκολογία στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα το 2011 και την εξειδίκευση στην Ογκολογία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Βιέννης στην Αυστρία (AKH Hospital – Comprehensive Cancer Center) το 2013. Η Δρ. Ζαγουρή είναι μέλος σε πολυάριθμες επιστημονικές κοινότητες και έχει συγγράψει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (peer-reviewing), έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών κεφαλαίων σε ελληνικά και διεθνή βιβλία που αφορούν κυρίως τον καρκίνο του μαστού και τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Έχει πάνω από 6000 αναφορές και h-index 41. Είναι αξιολογητής και βοηθός συντάκτη σε πολλά διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει υπάρξει αξιολογητής των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 κλινικές μελέτες που αφορούν κατά βάση τον καρκίνο του μαστού και το γυναικολογικό καρκίνο.

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στις Κλινικές Μελέτες στο Clinical Research and Medical Education Department, National Institute of Health (NIH) και στο John Hopkins University, Department of Epidemiology, Bloomberg School of Public Health. Η μεταπτυχιακή της εκπαίδευση έως τώρα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην Κλινική Παθολογία, την Αιματολογική Ογκολογία και την Παθολογική Ογκολογία με έμφαση στη θεραπευτική των κακοήθων νοσημάτων του αίματος στην Αιματολογική και Ογκολογική μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Εκεί το έργο της περιλαμβάνει διδασκαλία επί κλίνης και από αμφιθεάτρου σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Θεραπευτική, Παθολογία). Ο ρόλος της στο πεδίο της κλινικής έρευνας ιδιαίτερα το διάστημα 2011-2022, πέραν των καθηκόντων της ως κύριας ερευνήτρια και συνερευνήτριας έχει επεκταθεί στο συντονισμό και την οργάνωση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που υποστηρίζει το ερευνητικό έργο. Ο κύριος τομέας της ερευνητικής της δραστηριότητας αφορά την κλινική έρευνα, όπου μετέχει σε πληθώρα κλινικών μελετών κυρίως στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες αλλά και σε λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. Έχει δημοσιεύσει 232 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με 7.388 βιβλιογραφικές αναφορές (ISI/WoS) και h-index 44.  Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2132162547, e-mail: mariagabria[at]gmail[dot]com

Καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). H επιστημονική και ακαδημαϊκή του καριέρα ξεκίνησε στην Ιατρική Αθηνών, όπου εκπόνησε την διδακτορική διατριβή του, συνεχίστηκε στις ΗΠΑ ως Επικουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου USUHS, Maryland, ενώ από το 1995 είναι στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Από 10-ετίας είναι Καθηγητής-Διευθυντής της Πρώτης Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικης και της Μονάδας Ρευματολογίας του ΕΚΠΑ στο Λαικο Νοσοκομείο. Εχει διατελεσει, μεταξυ αλλων Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Προεδρος της Ελληνικης Ρευματολογικής Εταιρίας και μέλος της Ευρωπαικής Συμβουλευτικής Επιτροπης για την ερευνα της Παγκοσμιας Οργανωσης Υγείας. Έχει υψηλή διεθνή αναγνωρισιμότητα, (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw επιστημονικό πεδίο Arthritis & Rheumatology) και κατατάσσεται στη θέση #167 παγκοσμίως και στη θέση #2 στην Ελλάδα, συμβάλλoντας, α) στην κατανόηση της παθογένειας των αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων και β) στη βελτίωση της θεραπευτικής προσεγγίσεως του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου, της Συστηματικής Σκληροδερμίας και της νόσου Αδαμαντιάδη- Behcet’s. Έχει δημοσιεύσει > 550  εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βάση pubmed μέχρι τον Δεκέμβριο 2022 με 23.362 (GS) βιβλιογραφικές αναφορές, (GS) h-index 75 και (GS) i-10-ινdex 328.

Καθηγήτρια Χαρά Σπηλιοπούλου

Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχία Φαρμακευτικού Τμήματος και Ιατρικής Σχολής). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Τοξικολογία και κατέχει τον τίτλο της  ειδικότητας της Ιατροδικαστικής. Σήμερα είναι υπεύθυνη για την ειδικότητα της Ιατροδικαστικής στη χώρα μας. Έχει μετεκπαιδευτεί στις Η.Π.Α., στη Σκωτία και στην Ισπανία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 12 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα, έχει συγγράψει τέσσερεις μονογραφίες και έχει περισσότερες από 200 δημοσιευμένες εργασίες σε ξένα περιοδικά με κριτές. Διδάσκει Ιατροδικαστική και Τοξικολογία, καθώς και Ιατρική Δεοντολογία, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Φαρμακευτικού Τμήματος. Επίσης από το 2006 μέχρι σήμερα διδάσκει στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ. και στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Ασκεί την Ιατροδικαστική στην Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια και έχει κληθεί επανειλημμένως ως Επιστημονικός Σύμβουλος από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σοβαρές υποθέσεις εγκλημάτων που συμβαίνουν στην Κύπρο. Από το 2003 έως σήμερα είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΕΚΠΑ. Από το έτος 2006 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Από το 2010 έως το 2015 διετέλεσε μέλος της Ιατρικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ως εκπρόσωπος των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και μέλος πολλών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την ασφάλεια των Φαρμάκων. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως το Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο 2021 Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ. Από την 1-9-2022 είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Βιβλιομετρικά στοιχεία: αριθμός δημοσιεύσεων Scopus: 203, Google Scholar 13-12-2022, Citations: 7163, h index: 39, i10-index: 117.

Καθηγήτρια Ουρανία Τσιτσιλώνη

Καθηγήτρια Ανοσολογίας στο, Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενη Καθηγήτρια (Ανοσολογία-Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου) στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πτυχιούχος Βιολογίας (1986), Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών (1993) και Πτυχίο Ιατρικής (1995) από το ΕΚΠΑ. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Βιολογίας: Ανοσολογία (Συντονίστρια), Φυσιολογία Ζώων, Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, Ιστορία και Εξέλιξη της Βιολογίας, Νευροβιολογία, και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) όπως: Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική (ΕΚΠΑ-Συντονίστρια Ανοσολογίας), Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική (ΕΚΠΑ-Συντονίστρια Ανοσολογίας), Διδακτική της Βιολογίας (ΕΚΠΑ), Ενζυμική Βιοτεχνολογία (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κλινική Χημεία (ΕΚΠΑ), Ιατρική Γενετική-Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση (ΕΚΠΑ), Ογκολογία: από την Ογκογένεση στη Θεραπεία (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: Έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση (ΕΚΠΑ), Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και εκτέλεση (ΕΚΠΑ), Λοιμώδη Νοσήματα-Διεθνής Ιατρική (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής ΕΚΠΑ. Μέχρι σήμερα έχει 110 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, h-index: 30 και συγγραφή 14 κεφαλαίων σε βιβλία. 

Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος

Απέκτησε το διδακτορικό του στην Κυτταρική-Αναπτυξιακή Βιολογία από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL – Γερμανία), στο Centro De Biologia Molecular “Severo Ochoa” (Ισπανία) και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ - Ελλάδα). Διετέλεσε επίσης επισκέπτης ερευνητής στο EMBL και στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Καρκίνου και εκλεγμένος Ερευνητής στο ΕΙΕ. Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ όπου διευθύνει (αρχές 2010-σήμερα) την ερευνητική ομάδα «Γήρανσης και Νοσημάτων του Γήρατος» (http://scholar.uoa.gr/itrougakos/home). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου «Βιολογίας Κυττάρου» στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, των ΜΔΕ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», και «Διδακτική της Βιολογίας» και Προσκεκλημένος Καθηγητής «Συστημικής Βιολογίας της Γήρανσης και του Καρκίνου» στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο κ. Τρουγκάκος έχει λάβει μεταδιδακτορικές υποτροφίες από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή σεμινάρια (EMBO, FEBS, κτλ.), έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία, υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή (ΕΕ, ΗΠΑ) συνέδρια και Πανεπιστήμια και διδάσκει σε προπτυχιακά-μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελληνικά Παν/μια και Παν/μια του εξωτερικού. Είναι μέλος Επιστημονικών Εταιρειών, έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, υπηρετεί ως κριτής σε σημαντικό αριθμό κορυφαίων διεθνών περιοδικών και σε διεθνείς ή ελληνικούς φορείς χρηματοδότησης και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Ο κ. Τρουγκάκος έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων και συνδιοργάνωσε ελληνικά και διεθνή συνέδρια ή ημερίδες. Προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε πάνελ του έργου της ΕΕ «WhyWeAge - Ένας οδικός χάρτης για τη μοριακή Βιογεροντολογία», στην «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση – από το σχέδιο στη Δράση» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και συμμετείχε ως προσκεκλημένος κριτής στην (ανά 5ετία) ιδιαίτερα σημαντική διεθνή έκδοση της πρόσφατης έκθεσης (2019) του Π.Ο.Υ. για τον Καρκίνο. Τα επιστημονικά-ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην κατανόηση της μοριακής-κυτταρικής βάσης της γήρανσης και των ασθενειών που σχετίζονται με το γήρας (καρκίνος, νευροεκφυλιστικά νοσήματα, κτλ). Παράλληλα έχει αναπτυχθεί σημαντική τεχνογνωσία στη μελέτη φυσικών/συνθετικών προϊόντων με πιθανή αντι-γηραντική και/ή αντικαρκινική δράση. Επίσης, πρόσφατα η ερευνητική του ομάδα ανέπτυξε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα όσον αφορά στην κατανόηση της μοριακής βάσης της νόσου COVID-19 αλλά και των διατιθέμενων mRNA εμβολίων. Ο Καθηγ. Ι. Τρουγκάκος έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε κορυφαία Διεθνή περιοδικά, κεφάλαια σε διεθνή βιβλία και συμμετείχε σε δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενώ εκκρεμούν δύο διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας (υπό κατάθεση). Η ερευνητική ομάδα «Γήρανσης και Νοσημάτων του Γήρατος» χρηματοδοτείται από ιδιωτικές (ΗΠΑ, ΕΕ, Ελλάδα) πηγές, από κοινωφελή Ιδρύματα (Εμπειρίκειο, Μποδοσάκη), καθώς και από ανταγωνιστικές ερευνητικές επιχορηγήσεις της ΓΓΕΤ και της ΕΕ. Ανακοινώσεις (ανηρτημένες / ομιλίες) σε Συνέδρια (Εθνικά/Διεθνή): >250, Λίστα δημοσιεύσεων: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=trougakos+i&sort=date&size=200, (σημειώνεται ότι σειρά δημοσιεύσεων που έχουν γίνει αποδεκτές δεν εμφανίζονται ακόμη στο PubMed), Google Scholar metrics: https://scholar.google.com/citations?user=pMAEpmkAAAAJ&hl=el&oi=ao

Καθηγήτρια Ανδρεάδου Ιωάννα

Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Το κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η φαρμακολογία του καρδιαγγειακού συστήματος και ιδιαίτερα η μελέτη της μυοκαρδιακής βλάβης ισχαιμίας/επαναιμάτωσης, o προκλινικός έλεγχος φαρμάκων, ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος και φυσικών προϊόντων, ο φαρμακολογικός έλεγχος φαρμάκων και φυσικών προϊόντων σε κλινικό επίπεδο και η μοριακή τοξικολογία, καρδιο-ογκολογία. Έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια όπως οι ετήσιες εκδηλώσεις της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) και σε πολλές τοπικές συνεδριάσεις. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας αρκετών περιοδικών όπως των Basic Research in Cardiology, British Journal of Pharmacology και Cardiovascular Research. Έχει δημοσιεύσει 165 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με > 6.800 βιβλιογραφικές αναφορές (Google Scholar) και h-index 44. Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2107274827, e-mail: jandread@pharm.uoa.gr

Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου

Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Νοσηλευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας και Πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Από το 1996 είναι Επιστημονική Συνεργάτης στο Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας και από το 2011 διατελεί Διευθύντρια. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 90 διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Από 2004 έως το 2006 δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» ενώ από τον Οκτώβριο 2006 έως και το 2016, ήταν μέλος ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επίσης, διδάσκει στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα), στην ειδίκευση «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», όπου σήμερα τελεί ως Διευθύντρια. Το έργο της έχει επικεντρωθεί ειδικότερα στη Χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας, στην Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, στην Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση των Υπηρεσιών Υγείας, στη Διασφάλιση και τη Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, στις Υγειονομικές και Κοινωνικές Ανισότητες, στην Πολιτική Υγείας, στα Οικονομικά της Υγείας και στην Οργάνωση και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 80 διεθνή και εθνικά έργα σε αυτούς τους τομείς και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων/ερευνητικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (πάνω από 200) με αριθμό αναφορών πάνω από 3000, h-index 28 και i10-index 54.

Επ. Καθηγητής Μιχάλης Λιόντος

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο της Θεραπευτικής – Ογκολογίας. Παθολόγος Ογκολόγος με ενδιαφέρον για την Γυναικολογική και Ουρογεννητική Ογκολογία και εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στη Θεραπευτική Κλινική όπου ασκεί το εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό του έργο. Αποφοίτησε με Άριστα από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 2002. Έλαβε με Άριστα την διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Ο ρόλος των ογκογονιδίων στην πρόκληση κυτταρικής γήρανσης και απόπτωσης στον καρκίνο», τμήμα της οποίας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Ειδικεύθηκε στο αντικείμενο της Παθολογικής Ογκολογίας στη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας το 2014. Ακολούθως εργάστηκε ως Παθολόγος Ογκολόγος στη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα ως Επικουρικός Ιατρός και Επιμελητής Β’, συμμετέχοντας στις κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής. Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε 108 δημοσιεύσεις – πρωτότυπες εργασίες, άρθρα ανασκόπησης και κλινικά περιστατικά – σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αρκετές εκ των οποίων έγιναν σε υψηλού  επιστημονικού κύρους περιοδικά όπως Nature, Nature Cell Biology, Cancer Research, Journal of Clinical Oncology, Lancet Oncology, Annals of Oncology κ.α. Οι δημοσιεύσεις αυτές έχουν λάβει 5421 αναφορές και το h-index είναι 29. Επιπλέον της συγγραφικής του δραστηριότητας, κατέχει τη θέση του Editor in Chief στο περιοδικό Forum of Clinical Oncology, το επίσημο περιοδικό της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικές Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)

Επ. Καθηγητής Αλέξανδρος Μπριασούλης

Ο Αλέξανδρος Μπριασούλης είναι επίκουρος καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Iowa στις Η.Π.Α. Είναι ειδικευμένος και εξειδικευμένος αποκλειστικά στις Η.Π.Α. στα αντικέιμενα Καρδιακή Ανεπάρκεια, Καρδιακές Μεταμοχεύσεις, Πνευμονική Υπέρταση και Καρδιο-Ογκολογία. Ερευνητικά ασχολείται με αναλύσεις συμβαμμάτων και δεικτών υγείας με βάση καταγραφές μεγάλου αριθμού ασθενών, νεώτερες απιεκονιστικές τεχνικές στην καρδιακή αμυλοείδωση και προκλινικές δοκιμές εμφυτεύσιμων αντλιών αριστερής κοιλίας. Είναι στην συντακτική ομάδα πολλών καρδιολογικών περιοδικών ενώ έχει τουλάχιστον 300 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά και 200 παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά καρδιολογικά συνέδρια. Το email επικοινωνίας είναι abriasoulis@med.uoa.gr

Επ. Καθηγήτρια Σταυρούλα Πάσχου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδρεύει στην Ενδοκρινική Μονάδα και στο Διαβητολογικό Κέντρο, Κλινική Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Αποφοίτησε με Άριστα (8,88/10) από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2005 και απέκτησε το διδακτορικό της στην Ενδοκρινολογία με Άριστα από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 2010. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Διαβητολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Άγιος Βαρθολομαίος στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρηματοδοτούμενο από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) και το British Diabetic Twin Trust. Συνέχισε με κλινική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία στο Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Το 2015, της απονεμήθηκε η Διεθνής Ενδοκρινική Υποτροφία από την European Society of Endocrinology (ESE) και μετακόμισε στη Βοστώνη, MA, ΗΠΑ. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στην Ενδοκρινολογία στο Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Βοστώνη, MA, ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό κεφαλαίων σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία, όπως το Oxford Textbook of Endocrinology and Diabetes, και εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως το New England Journal of Medicine. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντός της είναι ο Διαβήτης/Παχυσαρκία/Μεταβολισμός, η Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία και ο Θυρεοειδής. Τα αποτελέσματα των δημοσιεύσεων της μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: δημοσιεύσεις στο PubMed 177, αναφορές 4.110, h-index 31, i10-index 82. Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στο PubMed του Expertscape την τοποθετούν στο κορυφαίο 0,1% των μελετητών που γράφουν για τον Σακχαρώδη Διαβήτη τα τελευταία 10 χρόνια, ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως «Παγκόσμιος Εμπειρογνώμονας». Έχει δώσει προσκεκλημένες διαλέξεις ή έχει προεδρεύσει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια ή διαδικτυακά σεμινάρια (πάνω από 140 συνολικά). Σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει το ρόλο της Διδάσκουσας στα Προγράμματα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης της European Association for the Study of Diabetes (EASD) και της European Society of Endocrinology (ESE). Συχνά έχει το ρόλο του προσκεκλημένου συντάκτη, συνεκδότη, μέλους της συντακτικής επιτροπής ή κριτής σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης. Έχει λάβει βραβεία κύρους και υποτροφίες. Είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Bioscientifica Trust, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ESE, Πρόεδρος της Επιτροπής Νέων Ενδοκρινολόγων και Επιστημόνων της ESE (EYES), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ESE και συμπρόεδρος της ESE Growth & Genetic Obesity Υποομάδα COVID-19 της Επιτροπής ESE COVID-19. Προήδρευσε του 7ου Συνεδρίου EYES στην Αθήνα, Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2019 και ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας (ECE) 2021.

Καθηγητής Κίμων Σταματελόπουλος

Καρδιολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί στις τεχνικές καρδιακής απεικόνισης στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Hammersmith του Imperial College του Λονδίνου. Η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στην μελέτη της αγγειακής φλεγμονής και της αθηρωμάτωσης και της επίδρασης φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών-διατροφικών παρεμβάσεων στην αθηροσκληρυντική νόσο με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μη επεμβατικής εκτίμησης της αρτηριακής δομής και λειτουργίας. Έχει λάβει χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες ως κύριος ερευνητής. Είναι μέλος Επιστημονικών Εταιρειών, είναι   κριτής  σε διεθνή επιστημονικά   περιοδικά και έχει συμμετάσχει στην οργάνωση   Ελληνικών   και   διεθνών   συνεδρίων. Έχει προεδερεύσει στην Ομάδα Εργασίας Μελέτης Αορτής και Περιφερικών Αγγείων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (2013-2015). Συνεργάζεται με Ελληνικά και διεθνή ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Καρδιαγγειακής Αναγέννησης και Κέντρου Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία, η συνεργασία με το οποίο εστιάζεται κυρίως στο ρόλο της επι-μεταγραφικής επίδρασης στην έκφραση των γονιδίων στην αθηρωμάτωση. Έχει 134 διεθνείς δημοσιεύσεις με 4400 βιβλιογραφικές αναφορές (h-index: 35, βάση google scholar 7/2017). Διδασκαλία επί κλίνης και από αμφιθεάτρου σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Θεραπευτική, Παθολογία). Στη Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ το κλινικό του έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών που νοσηλεύονται σε πτέρυγες της κλινικής και την αντιμετώπιση ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα που εκτιμώνται στην Μονάδας Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου της κλινικής. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-216-2487, 6974317698, Email: kstamatel[at]med.uoa[dot]gr

Καθηγήτρια Γιώτα Τουλούμη

Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει Master of Science στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας) και PhD στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK). Διδάσκει Βιοστατιστική σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής καθώς και στο Βιολογικό Τμήμα ΕΚΠΑ, και Βιοσταστική, Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα και άλλα μαθήματα σε μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ ενώ είναι διευθύντρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας». Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές επιτροπές ενώ είναι ενεργό μέλος διαφόρων Ευρωπαϊκών ή Διεθνών ερευνητικών ομάδων/δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT), Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration (ART-CC), HIV Cohort Analysed Using Structural Approaches to Longitudinal data (HIV-CAUSAL), HEP-CAUSAL, CASCADE: HIV Seroconversion in Europe and the NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Ήταν Επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Στατιστικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων της Πανελλαδικής, πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης HEPNET.Greece για περισσότερα από 10 έτη, ενώ είναι Επιστημονική υπεύθυνη της πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης Athens Multicenter AIDS Cohort Study (AMACS), της Εθνικής Μελέτης Νοσηρότητας και παραγόντων κινδύνου (ΕΜΕΝΟ), της Εθνικής μελέτης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, C και HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινουμένους Πληθυσμούς- hprolipsis» και του προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης (Σύστημα Ανίχνευσης Επιδημιών Ιπποκράτης)». Μέσω του δικτύου INSIGHT συντονίζει στην Ελλάδα την διεξαγωγή χρηματοδοτούμενων από το NIH των ΗΠΑ μελετών για ερευνητικές θεραπείες για την COVID-19. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική υπεύθυνη της Ελληνικής συμμετοχής σε πολλά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, το ECDC ή το NIH των ΗΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη πρωτότυπων στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση δεδομένων υγείας, στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως στην HIV λοίμωξη και τις χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες B και C, στους παράγοντες κινδύνου χρόνιων νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως στα καρδιαγγειακά, στις κλινικές δοκιμές για λοιμώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, στη Δημόσια Υγεία και στην περιβαλλοντική επιδημιολογία. Έχει υπογράψει ή/και συνυπογράψει περισσότερες από 250 επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με περισσότερες από 35.000 βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar ενώ έχει h-index=82 και i10 Index:210 (Scopus, 10/2020).

Αν. Καθηγήτρια Ευαγγελία Σαμόλη

Η Ευαγγελία (Εύη) Σαμόλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα MSc στην Κοινωνική Στατιστική από Πανεπιστήμιο του Southampton, UK. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ το 2005, ενώ  έχει μετεκπαιδευτεί στην Επιδημιολογία και την Περιβαλλοντική Επιδημιολογία. Συμμετέχει στη διδασκαλία Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, καθώς και σε σχετικά σεμινάρια / εργαστήρια. Έχει οργανώσει ελληνικά και διεθνή μεταπτυχιακά σεμινάρια πάνω στη Βιοστατιστική και την Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, ενώ ήταν συν-πρόεδρος της διοργάνωσης του Ετήσιου Συνεδρίου της International Society of Environmental Epidemiology  το 2022 στην Αθήνα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την περιβαλλοντολογική επιδημιολογία, την βιοστατιστική και την επιδημιολογία του καρκίνου. Έχει επιτελέσει κριτής ερευνητικών προτάσεων για το US Health Effects Institute και το Hong Kong Health and Medical Research Fund, όπως και επιστημονικών εργασιών σε ποικίλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος σε ειδικές επιτροπές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Συμμετέχει ως ερευνήτρια ή κύρια ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών που ενεργοποιούνται στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής του US Health Effects Institute. Έχει δημοσιεύσει 160 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βάση pubmed μέχρι τον Δεκέμβριο 2022 με 10.673 ετεροαναφορές και h-index 52 στη βάση Scopus (12.924 αναφορές και h index 55 στο google scholar).  Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 διεθνή συνέδρια.

Αν. Καθηγήτρια Βάνα Σύψα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, έχει μεταπτυχιακό στη Βιομετρία (University of Reading, M. Βρετανία), διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μετεκπαιδευθεί στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων στο Imperial College (Μ. Βρετανία). Διδάσκει στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ιατρικής Σχολής, της Οδοντιατρικής Σχολής και του τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, τη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την HIV λοίμωξη και τις ιογενείς ηπατίτιδες σε ευάλωτους πληθυσμούς. Διατέλεσε Πρόεδρος της International Society for Clinical Biostatistics τα έτη 2019-2020 ενώ ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών (2013-2018). Έχει προσκληθεί ως ειδικός από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC), το European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction (EMCDDA) καθώς και από το Centers for Disease Control and Prevention (CDC) των ΗΠΑ. Είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το νέο κορωνοϊό και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΟΔΥ. Μέχρι το Δεκέμβριο 2022, είχε δημοσιεύσει περισσότερες από 158 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 7.714 αναφορές και h-index ίσο με 41 με βάση το SCOPUS (google scholar: 10761 αναφορές, h-index: 52).

Καθηγητής Θεοδόσης Θεοδοσόπουλος

Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο στη Β΄Χειρουργική Κλινική. Τα τελευταία 10 έτη η βασική του ενασχόληση αφορά στη δόμηση και λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων του παχέος εντέρου και ορθού που περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα της διαγνωστικής και χειρουργικής προσπέλασης του ασθενούς. Παράλληλα η εν λόγω εξειδικευμένη του ενασχόληση συνοδεύεται με ερευνητικό έργο στον τομέα της χειρουργικής ογκολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού. Την τελευταία επταετία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες 700 χειρουργικές επεμβάσεις στο ιδιαίτερο πεδίο του κλινικού του ενδιαφέροντος. Παράλληλα πραγματοποιεί λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής. Έχει 6 βραβεία-διακρίσεις σε επιστημονικές εργασίες και Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για λαπαροσκοπική λαβίδα παλμικής οξυμετρίας και πολλαπλές συμμετοχές σε σεμινάρια, συνέδρια κι επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό είτε ως ομιλητής είτε ως εκπαιδευόμενος. Στο διδακτικό του έργο συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση φοιτητών και  ειδικευομένων χειρουργών. Είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής και επιβλέπων μέλος ΔΕΠ σε 14 διδακτορικές διατριβές. Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ σε 17 πτυχιακές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Χειρουργική Ογκολογία. Συμμετέχει στην οργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής και Αγγειακής χειρουργικής. Στο ερευνητικό συγγραφικό και συντακτικό του έργο περιλαμβάνονται 106 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 3408 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, h-index 27, 11 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά, 9 συγγραφές κεφαλαίων σε βιβλία, 39 ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια, 58 ανακοινώσεις σε ελληνικά Συνέδρια και 80 διαλέξεις-εισηγήσεις σε Συνέδρια και Ημερίδες.

Καθηγητής Δημήτριος Βασιλόπουλος

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας και Δ/ντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής και του Ομωνύμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο». Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος του τίτλου της ειδικότητας της Παθολογίας (Εmory University, Atlanta, Georgia) και Ρευματολογίας (Cleveland Clinic, Ohio) στις ΗΠΑ. Είναι υπεύθυνος της Μονάδας Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας στην Β’ Παθολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ιπποκρατείου», Συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακής Εκπαίδευσης και Δ/ντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, 2019-2020). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι συστηματικές αγγειίτιδες, οι λοιμώξεις σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις και η αποτελεσματικότητα - ασφάλεια των αντιρρευματικών θεραπειών σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα. Μέχρι σήμερα έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (6205 αναφορές, H-index: 38) και βιβλία ενώ είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής σε υψηλής εμβέλειας διεθνή περιοδικά (Annals of Rheumatic Diseases, Frontiers in Medicine-Rheumatology).

Καθηγητής Θεόδωρος Παπαϊωάννου

Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στο Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με ερευνητικό αντικείμενο στην «Πειραματική (in-vitro) και κλινική μελέτη της επίδρασης της αρτηριακής ενδοτικότητας στην άμεση απόδοση της ενδοαορτικής αντλίας αντιώθησης». Στο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνονται 244 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 8.004 ετεροαναφορές και h-index(Google Scholar): 49. Είναι κριτής σε ξενόγλωσσα περιοδικά (αριθμός εργασιών): > 110 και εκδότης σε ξενόγλωσσα περιοδικά όπως: Journal of Personalized Medicine, Imaging Journal of Clinical and Medical Sciences, Archives of the Balkan Medical Union, Current Pharmaceutical Design. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών από το 2004 έως σήμερα, μεταπτυχιακών φοιτητών από το 2007 έως σήμερα (αριθμός ΠΜΣ 8) και επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές (αριθμός διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί: 8, ολοκληρωμένες: 3). Συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια (αριθμός ομιλιών: 20).