Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Τεχνική – Ηλεκτρονική υποστήριξη

Τεχνική – Ηλεκτρονική υποστήριξη

Ηλεκτρονική τάξη (e-class): Στην ηλεκτρονική τάξη αναρτώνται όλες οι σημειώσεις της παραδοτέας ύλης (παρουσιάσεις ppt, έγγραφα, πληροφοριακό υλικό κ.ά.)

Σε κάθε φοιτητή του ΠΜΣ δίδεται προσωπικός κωδικός σύνδεσης στην ηλεκτρονική τάξη.

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ): Τηλ. 210 727 5600, website: www.noc.uoa.gr