Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Οργάνωση και Διοίκηση » Διοίκηση

Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Ευστάθιος Καστρίτης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μαρία Γαβριατοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

Ευάγγελος Τέρπος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Φλώρα Ζαγουρή, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μαρία Γαβριατοπούλου, Ειδ.Ογκολογίας Θεραπευτική Κλινική Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα