Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

Το ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» (ECTS 90) διοργανώθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 3629/Β’/9-11-2016), επανιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 3646/Β'/27-8-2018) και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.