Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.05.2019

Προκήρυξη 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-MSc) στις:  «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση»